Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světový den zvířat

p5080579.jpgSvětový den zvířat, 4. říjen, je dnem svátku Svatého Františka z Assisi, patrona zvířat. Tento světec žijící v letech 1181– 1226 proslul svým laskavým vztahem ke všem zvířatům.

 

2009-3-12-frantisek_z_assisi.jpg

Na počest Františka z Assisi

František, zakladatel žebravého řádu františkánů, hlásal skromný život v chudobě a pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Podle historických pramenů se zvířaty mluvil. Nepovažoval je za bytosti nižší než člověk, ale za své sestry a bratry, děti jednoho otce. Takový přístup k živočichům nebyl v křesťanství typický. František z Assisi navíc předjímal požadavky ekologického charakteru včetně rozšíření lidské etiky na vše živé, proto se stal patronem ekologie. František zemřel 4. října v roce 1226 a hned dva roky poté byl svatořečen. Nejstarší legendy o svatém Františku z Assisi a jeho vztahu ke zvířatům vznikly už ve středověku a po staletí lákaly další tvůrce k nejrozmanitějším parafrázím a variacím. Ovšem teprve v roce 1931 byl 4. říjen, den úmrtí sv. Františka, vyhlášen jako Světový den zvířat. V České republice se Světový den zvířat slaví od roku 1994.
František z Assisi

frantisek001.jpg

František, jeden z nejvýznamnějších a nejmilovanějších světců, byl synem bohatého obchodníka s látkami v umbrijském Assisi. Jako mladík byl rozmařilý a lehkovážný. Když mu bylo dvacet let, vypukla válka se sousední Perugií a František upadl do zajetí. Po propuštění se vrátil ke starému způsobu života, ale ten ho lákal čím dál méně a méně. František se stále více zajímal o nemocné a chudé.
Když mu bylo 25 let, uslyšel František ve zpola zpustlém kostele San Damiano v Assisi hlas, který mu říkal : „Oprav můj pobořený dům.” Vzal tuto výzvu doslova, a aby mohl zaplatit za stavební materiál, prodal žok otcových látek. Následující konflikt mezi otcem a synem vedl k tomu, že se František vzdal dědictví. Oblékl šat nádeníka a odešel, aby „se zasnoubil s paní Chudobou”.
O dva roky později založil řád bratří menších (pozdějších františkánů) s hlavním sídlem poblíž Assisi a r.1210 dal papež Inocenc III. svolení jemu a jeho jedenácti druhům, aby byli potulnými kazateli. Řád se vyznačoval radostným, láskyplným uctíváním Boha a zachováváním chudoby.
V roku 1219 čítal řád františkánů 5000 členů a rychle se šířil po celé západní Evropě. Roku 1221 sepsal František novou verzi svých řeholních pravidel, která kladla důraz na chudobu a pokoru, a ta byla r.1223 schválena papežem Honoriem III.
Posledních pět let svého života nezastával František v řádu žádné oficiální postavení, ale zato byl ztělesněním ducha svých řeholních pravidel. V těchto letech se udály některé z nejznámějších příběhů, které se o něm vyprávějí : postavení prvního vánočního betléma (1223), kázání ptákům a zejména příběh o tom, jak se na jeho těle objevila stigmata. Těchto pět Kristových ran už mu zůstalo navždy. Jeho poslední dva roky života byly obdobím bolesti, slabosti a posléze slepoty. Když umíral, vítal „Paní Smrt.” O dva roky později byl prohlášen za svatého.

fa_ca.jpgFrantišek, člověk obdařený výjimečným duchovním vzhledem, se ztotožnil s Kristovým utrpením. Jeho slova i skutky byly konkrétním výrazem jeho lásky k Bohu a veškerému stvoření. Proto se také stal patronem ekologů.

Narodil se r.1181 v umbrijském Assisi.
Roku 1201 ho uvěznili Perugijští.
Roku 1207 uslyšel v kostele San Damiano hlas.
Roku 1209 založil řád františkánů.
Roku 1223 byla jeho nová řeholní pravidla schválena papežem Honoriem III.
Roku 1224 se mu na těle objevila stigmata.
Zemřel r.1226 v Porciunkuli u Assisi.
Roku 1228 byl prohlášen za svatého.
Svátek : 4.října.
Kult : Vznikl časně a velmi se rozšířil.
Dále je patronem : Itálie, Assisi, zvířat, společností pro ochranu zvířat.
Atributy : Ptáci, zvířata, stigmata.

Zde odkaz, kde se dozvíte o sv.Františkovi podrobnější informace http://henryklahola.nazory.cz/fran.htm
frantisek.jpg

Závěrem moditba sv.Františka.

DEJ, BOŽE,
AŤ VÍCE UTĚŠUJI,
NEŽ HLEDÁM ÚTĚCHU,
AŤ VÍCE ROZUMÍM,
NEŽ HLEDÁM POROZUMĚNÍ,
VÍCE MILUJI,
NEŽ HLEDÁM LÁSKU.
NEBOŤ KDYŽ ČLOVĚK
DÁVÁ ZE SEBE, SÁM DOSTÁVÁ,
ZAPOMÍNÁ-LI NA SEBE,
JE NA NĚJ PAMATOVÁNO,
PROMÍJI-LI, JE MU PROMINUTO.

Sv. František z Assisi